Maisemarakennus Viitanen Oy:n tietosuojaselosteet

 

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.

Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Maisemarakennus Viitanen Oy:n tärkeimmät asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävät henkilörekisterit tietosuojaselosteineen ovat henkilörekisteriperusteisesti eriteltynä alla.

Muut henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet toimitamme pyydettäessä erikseen.

 

Verkkovierailurekisteri

 

Henkilöstö- ja kumppanirekisteri

 

Prospektit ja potentiaaliset asiakkaat

 

Asiakasrekisteri